Allergie of voedselintolerantie?

Laat het ons weten!

FROM TUESDAY TO THURSDAY:
CHOOSE YOUR MENU FOR 25, 30 OR 35 EUROS!

ON FRIDAYS AND SATURDAYS
ONLY THE BIG MENU - 35 EURO!

choose 4 bites

* Dit menu is een voorbeeldmenu en kan dus gewijzigd worden.

choose 5 bites

* Dit menu is een voorbeeldmenu en kan dus gewijzigd worden.

choose 5 bites

* Dit menu is een voorbeeldmenu en kan dus gewijzigd worden.